Ratusz Oruński w rewitalizacji

Autorzy: arch. Kamil Domachowski, arch. Maciej Busch
Współpraca: arch. Jakub Brzuchański
Lokalizacja: Gdańsk, dzielnica Orunia/Polska
Status: projekt koncepcyjny

Budynek po byłym komisariacie policji, podobnie jak nieopodal zlokalizowany kościół jest obiektem z epoki neogotyku powstałym w latach 60-tych XIXw. Z kart historii kolejno wynika, że: „…w obiekcie przy ulicy Gościnnej 1, siedzibę miał zwierzchnik gminy wiejskiej nazywany burmistrzem, a budynek nosił nazwę ratusza…”. W obiekcie jeszcze za czasów odrębności gminy oruńskiej, siedzibę miał posterunek policji. Innymi ośrodkami, które od 1930 do 41 roku przejściowo korzystały z pomieszczeń ratusza były: ośrodek pomocy bezrobotnym, urząd ds. młodzieży, urząd pomocy społecznej, a od 1935 roku urząd stanu cywilnego i policja kryminalna. Z kolei w 1940 roku umieszczono tam oddział organizacji odpowiedzialnej za obronę przeciwlotniczą .

Projektowana adaptacja obiektu jest próbą przetworzenia budynku i dostosowania jego funkcji na potrzeby mediateki oraz towarzyszących jej funkcji  społecznych. Obiekt zdaje się być zlokalizowany w sposób umożliwiający urbanistycznie próbę stworzenia „Bramy wjazdowej do miasta od strony Oruni”.

Koncepcja budynku przedstawia „otwartą elewację od strony wjazdowej do miasta”, przedstawioną w postaci dużych przeszkleń, będących reklamą funkcji poprzez pokazanie wnętrza obiektu.

Wewnętrzne funkcje zaprojektowane na parterze obejmują salę spotkań, biuro Rady dzielnicy, pomieszczenie co-working’owe i foyer. Wyższe kondygnacje odpowiadają potrzebom Mediateki. Na poziomie -1, zaprojektowano salę jako miejsce spotkań i pracy warsztatowej oraz funkcje techniczne. Projektowany obiekt będzie posiadał wewnętrzną windę.

Zagospodarowanie terenu projektuje się jako otwartą na dzielnicę przestrzeń, odgrodzoną od strony głównej ulicy Trakt Św Wojciecha a otwartą na ciągi pieszo jezdne wewnętrznej części nowo powstającego Rynku Oruńskiego.

pliki źródłowe: www.mojaorunia.pl