Hotel w Gdańsku 2014

Autorzy: arch. Krzysztof Dowgiałło, arch. Piotr Dowgiałło, arch. Maciej Busch, arch. Kamil Domachowski
Lokalizacja: Gdańsk/Polska
Status: projekt budowlany/ pozwolenie na budowę/ w budowie