KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNEJ przebudowy, rozbudowy i nadbudowy Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach

AUTORSKI SKŁAD ZESPOŁU:
arch. Kamil Domachowski
arch. Maciej Busch
arch. Piotr Dowgiałło

współpraca
arch. Karolina Wood
arch. Jakub Brzuchański
arch Adrianna Jemioł
arch. Karolina Karczewska
Technolog Teatru mgr  inż. Tomasz Pieńkosz
Akustyk Teatru prof. dr hab. inż Andrzej Kulowski

Zadanie projektowe polega na realizacji koncepcji przebudowy istniejącego budynku teatru w celu polepszenia standardów funkcjonalno-przestrzennych oraz warunków bezpieczeństwa użytkowania oraz przeciwpożarowych poprzez dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów. Niniejsza koncepcja zakłada wyburzenie istniejących budynków oficyny i stworzenie nowej struktury wewnątrz kwartału jako nowe skrzydło teatru, mieszczące nową dużą scenę z widownią wraz z niezbędnym zapleczem oraz zakłada przekształcenie obecnej sceny głównej w małą scenę kameralną.

Minimalna ingerencja w zabytkową strukturę obiektu.
Autorzy chcieli jak najmocniej uszanować istniejącą zabytkową zabudowę pierzei ulicy Sienkiewicza minimalizując ingerencję w strukturę budynku. Zdecydowali się na pozostawienie małej sceny z widownią w nienaruszonej formie, spełniając warunek konkursu, proponując zmniejszenie ilości siedzeń widzów z 300 osób do 100, w celu poprawienia jakości odbioru i komfortu użytkowników. Poprawiono również krzywą widoczności dostosowując poziom posadzki widowni i poziom sceny. W wyniku tej zmiany, funkcjonująca obecnie jako główna, sala została przekształcona w kameralną. W głębi działki zaprojektowano nową dużą scenę z widownią, mieszczącą 350 osób.

Serce obiektu – głaz z piaskowca gór Świętokrzyskich
Kielce znajdują się w obszarze gór Świętokrzyskich, do których natury odnosi się projektowana bryła nowej sali teatru. Forma nowej bryły stanowi masywna skała z piaskowca kwarcytowego, budulca gór Świętokrzyskich, z widocznymi warstwami geologicznymi i jakby tąpnięciami tektonicznymi, a nowa scena z widownią jest jakby wydrążona w skale – załamania ścian i sufitu wewnątrz sali spełniają również techniczne wymogi akustyczne. Forma głównej sali została wyeksponowana w foyer teatralnym, znajdującym się w centralnej części obiektu, która stanowi serce obiektu widoczne już z zewnątrz budynku poprzez bramowe wejście.