konkurs na drogę do wolności 2013

Autorzy: arch. Krzysztof Dowgiałło, arch Maciej Busch, arch. Kamil Domachowski Droga do Wolności zaczyna się przez historyczną drugą bramę Stoczni Gdańskiej, znaczona jest tablicami na których wyryte są daty i opisy wydarzeń, które doprowadziły do sierpniowego strajku w 1980 roku. Po przejściu bramy następuje ciąg dat, znaczonych tablicami umieszczonymi na rosnących wzgórzach, aż do kulminacji roku 1989. Wzgórza łagodnie opadają w kierunku kanału portowego. Większość terenu przeznaczonego na planie zagospodarowania przestrzennego pokryta jest zielenią, wśród której ścieżki prowadzą od drugiej bramy do wejścia do budynku Europejskiego Centrum Solidarności a następnie do budynku, w którym znajdowała się historyczna sala BHP. Stamtad ścieżka będzie prowadziła na wzgórze nad Nową Wałową, stanowiącą kulminację całego założenia i punkt widokowy. Wzdłuż terenów zielonych płynie woda, której początek daje Ściana Pamięci i Krzyże, a która ostatecznie wpływa do kanału portowego. Wśród wzgórz i zieleni rozmieszczone są place, siedziska i trybuny dla widowisk teatralnych i innych uroczystości, ekspozycji letnich, orza zajęć zimowych takich jak łyżwy czy narty. DROGA DO WOLNOŚCI ZOSTAŁA ZAPROJEKTOWANA JAKO PARK ROZRYWKI, WYPEŁNIONY ZIELENIĄ STANOWIĄCĄ KONTRAST W STOSUNKU DO GĘSTEJ ZABUDOWY PO OBU JEJ STRONACH. TABLICE PO OBU STRONACH PARKU I NA WZGÓRZACH MAJĄ PRZYPOMINAĆ PRZEBYTĄ DROGĘ POLSKI DO STRAJKU SIERPNIOWEGO, A NASTĘPNIE DO WYBORÓW CZERWCOWYCH, KTÓRE STANOWIĄ KULMINACJĘ W PROCESIE ODZYSKIWANIA WOLNOŚCI. PARK TO MIEJSCE WYPOCZYNKU I REFLEKSJI NAD DALSZYMI TRUDAMI JAKIE TRWAJĄ I JAKIE OCZEKUJĄ POLAKÓW.