KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI URBANISTYCZNO – ARCHITEKTONICZNEJ BUDYNKU WIELOFUNKCYJNEGO ul. WAŁY JAGIELLOŃSKIE 2/4, w GDAŃSKU

AUTORSKI SKŁAD ZESPOŁU:
arch. Kamil Domachowski
arch. Marek Łańcucki
arch. Marek Kleczkowski
arch. Maciej Busch

współpraca autorska:
arch. Karolina Wood
arch. Piotr Dowgiałło
arch. Jakub Brzuchański
współpraca:
arch Adrianna Jemioł
arch. Karolina Karczewska

Prezentowana praca jest etapową koncepcją na zagospodarowanie działek Organizatora, w I wariancie, oraz działek sąsiednich wskazanych w Regulaminie konkursu w II wariancie. I wariant koncepcji urbanistyczno – architektonicznej obejmuje projekt budynku biurowo-hotelowego wraz z sugerowanym tymczasowym zjazdem do garażu podziemnego z Targu Węglowego oraz obniżeniem terenu przyległego do obecnego pieszego przejścia podziemnego pod Wałami Jagiellońskimi.

II wariant koncepcji to rozbudowa budynków z wariantu I. Zgodnie z regulaminem konkursu funkcję biurową zlokalizowano od strony Wałów Jagiellońskich, natomiast część hotelowa znajduje się od strony Targu Węglowego. Od strony Wałów Jagiellońskich autor decyduje się na budynek tworzący formą swego rodzaju ukłon w stronę istniejącej historycznej zabudowy Bramy Wyżynnej i obecnego budynku Narodowego Banku Polskiego, zarówno ideologiczny jak i formalny. Szczegółowe zapisy miejscowego planu odnoszące się do kątów nachylenia połaci dachowych zabudowy na tym terenie spełniono proponując nachylenie części projektowanego budynku od strony Bramy Wyżynnej identyczne z nachyleniem dachu budynku banku po przeciwnej stronie. Formalny ukłon to opadający gzyms budynku.

Projektowane założenie od ulicy Wałów Jagiellońskich tworzy relację z przeciwległym budynkiem Banku, dopełniając symetryczne otoczenie Bramy Wyżynnej, podkreślające jej wartość. Forma projektowanego budynku jest morficznym przekształceniem istniejącego tam przed wojną budynku hotelu Danziger Hof.