Konkurs na koncepcję zagospodarowania otoczenia Warszawskiego Pawilonu Architektury ZODIAK 2015

Autorzy: arch. Kamil Domachowski, arch. Maciej Busch, art. Stefan Bruździak
Status: Koncepcja

projekt:„PLAC CEGLANY”

Plac projektowany jako płaski, przygotowany na wielowątkowe rozwiązania funkcjonalne.
Minimalistyczna aranżacja stała placu tj. małą architektura, pozwala na dużą mobilność.
Molilność aranżacji została też otwartym polem ze względu na projektowane możliwości napełniania i opróżniania wody w niecce basenu maksymalnie do jej granic historycznego obrysu.

Próba nawiązania do histocznej formy placu z jej centralnym miejsce przeznaczonym na basen wodny, ale współczesnym środkiem przekazu. Ze względu na wymóg konkursu mówiący o wyprowadzeniu ekspozycji, życia Pawilonu Zodiak, zdecydowano się na zmienny układ Placu, możliwość taką otrzymaliśmy poprzez spadki w terenie placu, umożliwiające napełnienie wodą do 20cm glebokości w historycznym obrysie fontanny. Maksymalnie 2% spadku w terenie.

KOMUNIKACJA Z OTOCZENIEM
Przyjmuje się ze komunikacja odbywa się na całym placu, w przypadku określonej ekspozycji czy też aranżacji placu w basen, komunikację wyznaczają pola wolne.

PLAC CEGLANY- minimalistyczna forma przekazująca ideowo kontynuację działań dla Pawilonu Zodiak.

Projekt jest podwaliną do dowolnych dalszych aranżacji na placu.
Uznajemy miejsce za wielowątkowe i podlegające metamorfozom aranżacyjnym.
Ideologiczne wyprowadzenie Pawilonu Zodiak na plac, poprzez zastosowanie posadzki ceglanej, wzorcem z elewacji frontowej Pawilonu.

Plac jest nowym wyznacznikiem w przestrzeni, miejscem ogólnodostępnym, zintegrowanym bezpośrednio z pasażem Wiecha.
Miejscem wykonania małego spektaklu, wystawy, schłodzenia latem, zabawy zimą.

ZASADY TECHNICZNE
Działanie fontanny odbywa się przez obieg zamknięty,
Pod placem przewiduje się zbiornik na wodę, rewizję, pompę zasilającą sugeruje się lokalizować w budynku Zodiak bądź pod powierzchnia Placu.

SUGESTIE
Sugeruje się aby aranżacja wokół pawilonu Zodiak tj. projektowany Plac Ceglany była ściśle powiązana z Pasażem Wiecha. Pasaż Wiecha powinien być miejscem spotkań i przystanku dla ludzi, poprzez wyposażenie go w małą architekturę. Plac Ceglany umożliwia obcowanie ze sztuką, spotkania, lecz nie jest wyposażony bogato w architekturę ławek, mikroklimat wypoczynkowy, co sugeruje się wyznaczyć w Pasażu Wiecha.
Plac ceglany jest przedpolem wystawienniczym dla pawilonu, miejscem integracji organizowanych (wystawy, woda itp.), polem komunikacyjnym.