KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPJI ARCHITEKTONICZNEJ PRZEBUDOWY, ROZBUDOWY I NADBUDOWY BUDYNKU GALERII SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ BUNKIER SZTUKI W KRAKOWIE.

Autorzy: arch. Kamil Domachowski, arch. Marek Łańcucki, arch. Marek Kleczkowski arch. Maciej Busch.
współpraca autorska: arch. Karolina Wood, arch. Piotr Dowgiałło, arch. Jakub Brzuchański, współpraca: arch. Adrianna Jemioł, arch. Karolina Karczewska.
Lokalizacja: Gdańsk/Polska
Status: konkurs

koncepcja urbanistyczno – architektonicznej obejmuje projekt budynku biurowo-hotelowego wraz

z sugerowanym tymczasowym zjazdem do garażu podziemnego z Targu Węglowego oraz obniżeniem terenu przyległego do obecnego pieszego przejścia podziemnego pod Wałami Jagiellońskimi.

Od strony Wałów Jagiellońskich autor decyduje się na budynek tworzący formą swego rodzaju ukłon

w stronę istniejącej historycznej zabudowy Bramy Wyżynnej i obecnego budynku Narodowego Banku Polskiego, zarówno ideologiczny jak i formalny. Szczegółowe zapisy miejscowego planu odnoszące się do kątów nachylenia połaci dachowych zabudowy na tym terenie spełniono proponując nachylenie części projektowanego budynku od strony Bramy Wyżynnej identyczne z nachyleniem dachu budynku banku po przeciwnej stronie. Formalny ukłon to opadający gzyms budynku.

Projektowane założenie od ulicy Wałów Jagiellońskich tworzy relację z przeciwległym budynkiem Banku, dopełniając symetryczne otoczenie Bramy Wyżynnej, podkreślające jej wartość. Forma projektowanego budynku jest morficznym przekształceniem istniejącego tam przed wojną budynku hotelu Danziger Hof.

Wysokość i intensywność zabudowy jest naturalnie kontynuacją historycznej zabudowy, która niegdyś stanowiła zwieńczenie kompozycyjne zabudowań po obu stronach Bramy Wyżynnej.

W obszarze wymaganym miejscowym planem, podyktowanym historycznym układem urbanistyczno-architektonicznym zaprojektowano, będący tam niegdyś pasaż handlowo-usługowy. Podcięcie w bryle budynku wprowadza przechodniów w głąb kwartału. Pasaż okalany lokalami usługowymi prowadzi na przestrzał do Targu Węglowego. Urbanistyczne domknięcie pasażu zostało z każdej strony zapewnione kubaturą, gdzieniegdzie tylko parterową ze względu na wpuszczenie światła do sąsiednich i własnych zabudowań.

Wewnętrzny dziedziniec wpuszcza światło i zieleń do okien pokoi hotelowych i biur, doświetlając również miejsca pracy na parterze hotelu.