Nowy pawilon Muzeum Narodowego w Warszawie

Tytuł obrazka
Lokalizacja
Warszawa
Rok
2022
Funkcja
obiekt kulturowy
Status
projekt koncepcyjny

OGÓLNY OPIS ZAMIERZEŃ PROJEKTOWYCH , IDEOWE WYTYCZNE PROJEKTOWE


Celem założenia architektonicznego jest niezdominowanie otoczenia nową, widoczną formą architektoniczną.  Architekci podjęli próbę, by zabieg ten uzyskać poprzez projektowanie kondygnacji podziemnej, odsunięcie nadziemnej części bryły od istniejącego gmachu Muzeum, wciągnięcie zieleni parkowej aż do istniejącego gmachu, zamknięcie osi widokowej od strony pasażu, widokiem na nowy obiekt.

Na projektowanym terenie całość założenia tworzy kompozycję z 3 brył, kostki, patio i krytego wjazdu do garażu. Pawilon restauracyjny wyciągnięty poza obrys projektowanego kubika ma na celu pobudzić park do życia i ściągnąć ludzi do zwiedzenia wystaw, a także skrócić dystans do sztuki.

KOSTKA obłożona piaskowcem szydłowieckim – jej wymiary są możliwie najmniejsze, tak by nie zakłócać widoku elewacji istniejącego gmachu od strony parku. Otworowanie kostki zaczerpnięto z syntezy podziałów otworów w istniejącym gmachu.

Lokalizacja Piaskowej Kostki – umiejscowiona została za zamknięciu osi widokowej pasażu, co jest zabiegiem urbanistycznym dodatkowo lokalizującym obiekt w tym miejscu. Ta lokalizacja pomaga również w relacji z samym istniejącym gmachem muzeum. Odległość między projektowaną nadziemną bryłą a gmachem jest zdrowa dla pracowników, którzy nie patrzą sobie w okna. Nowa bryła nie wytwarza efektu „studni- głębokiego patio” między starym i nowych obiektem.

SCHRON PODZIEMNY – lokalizowanie magazynów zbiorów pod ziemią umożliwia ich ochronę na wypadek niszczenia obiektów kulturowych podczas wojny. Zaprojektowano 2 kondygnacje podziemne. (Ukształtowanie terenu umożliwia wykonanie tylko jednej kondygnacji podziemnej, górna kondygnacja podziemna nie wymaga prac ziemnych, co jest korzystnym warunkiem ekonomicznym).

Projektowany budynek łączy się z istniejącą bryłą na poziomie -1,  wejście główne znajduje się na parterze od strony parku, na parterze mieści się foyer i sala ekspozycyjna, a w górnych kondygnacjach pracownie: malarska, papieru, pokój kwerend, pracownia ceramiczna i archiwum. Te funkcje dają możliwość stworzenia elewacji innej, niż biurowa, w zakresie doświetlenia. (Istnieje możliwość zamiany lokalizacji pracowni konserwatorskich z pomieszczeniami digitalizacji, kustoszy i innymi o funkcji biurowej).

Całość bryły połączona pionem komunikacyjnym, z podziemną częścią budynku, poziom parteru stanowi również dach zielony, przykrywający całą kondygnację poniżej. Na poziomie „0” znajduje się niezależnie pawilon restauracyjny, mający skrócić dystans do sztuki, pobudzić park. Na niższych kondygnacjach wokół doświetlającego patio i zewnętrznych ścian zlokalizowano pokoje kustoszy, dział inwentarzy, dział digitalizacji. Dostęp do światła na poziomie „-1” mają również: pracownia konserwacji mebli, szatnie dla odwiedzających wystawę, pokój śniadań oraz pomieszczenia ochrony. Pozostałą część poziomu -1 stanowi ruch muzealiów, pomieszczenia techniczne i zespoły szatni dla pracowników.  Pod rampą zjazdową znajdują się pomieszczenia techniczne wymagające bezpośredniego dostępu z zewnątrz, takie jak trafostacja czy węzeł ciepłowniczy.

Tytuł obrazka
Tytuł obrazka
Tytuł obrazka
Tytuł obrazka
Tytuł obrazka
Tytuł obrazka
Tytuł obrazka

Autorzy:

IFA Kamil Domachowski

Zespół:

Kamil Domachowski
Marek Kleczkowski
Tomasz Stawicki
Joanna Kasprzak
Maciej Busch
Magdalena Kozłowska
Magdalena Klimowicz
Julia Selimova
Adrianna Jemioł
Karolina Wood-Domachowska
Aneta Rompowska
Jakub Brzuchański

Wizualizacje:

Szum Grupa

Publikacje:

Archinea
Architektura Murator

Jesteśmy gotowi do współpracy

Proces tworzenia zaczynamy od rozmowy z inwestorem, poznania kontekstu przestrzeni, idei, pracy na makiecie, skończywszy na pracy przy komputerze, która jest ostatnim stadium projektowym.

Zapraszamy

IFA Group – Biuro Architektoniczne

Adres :

Sarnia 5 (dojazd od Sarnia 21) , 80-336 Gdańsk Zobacz lokalizację

Dane :

NIP 5922144514   |   REGON 222070017