Mediateka

Tytuł obrazka
Lokalizacja
Gdańsk
Rok
2016
Funkcja
budynek użyteczności publicznej
Status
koncepcja
Inwestor
prywatny
Powierzchnia
343434

Budynek po byłym komisariacie policji, podobnie jak nieopodal zlokalizowany kościół jest obiektem z epoki neogotyku powstałym w latach 60-tych XIXw. Z kart historii kolejno wynika, że: „…w obiekcie przy ulicy Gościnnej 1, siedzibę miał zwierzchnik gminy wiejskiej nazywany burmistrzem, a budynek nosił nazwę ratusza…”. W obiekcie jeszcze za czasów odrębności gminy oruńskiej, siedzibę miał posterunek policji. Innymi ośrodkami, które od 1930 do 41 roku przejściowo korzystały z pomieszczeń ratusza były: ośrodek pomocy bezrobotnym, urząd ds. młodzieży, urząd pomocy społecznej, a od 1935 roku urząd stanu cywilnego i policja kryminalna. Z kolei w 1940 roku umieszczono tam oddział organizacji odpowiedzialnej za obronę przeciwlotniczą .

Projektowana adaptacja obiektu jest próbą przetworzenia budynku i dostosowania jego funkcji na potrzeby mediateki oraz towarzyszących jej funkcji  społecznych. Obiekt zdaje się być zlokalizowany w sposób umożliwiający urbanistycznie próbę stworzenia „Bramy wjazdowej do miasta od strony Oruni”.

Koncepcja budynku przedstawia „otwartą elewację od strony wjazdowej do miasta”, przedstawioną w postaci dużych przeszkleń, będących reklamą funkcji poprzez pokazanie wnętrza obiektu.

Wewnętrzne funkcje zaprojektowane na parterze obejmują salę spotkań, biuro Rady dzielnicy, pomieszczenie co-working’owe i foyer. Wyższe kondygnacje odpowiadają potrzebom Mediateki. Na poziomie -1, zaprojektowano salę jako miejsce spotkań i pracy warsztatowej oraz funkcje techniczne. Projektowany obiekt będzie posiadał wewnętrzną windę.

Zagospodarowanie terenu projektuje się jako otwartą na dzielnicę przestrzeń, odgrodzoną od strony głównej ulicy Trakt Św. Wojciecha a otwartą na ciągi pieszo jezdne wewnętrznej części nowo powstającego Rynku Oruńskiego.

pliki źródłowe: www.mojaorunia.pl

Tytuł obrazka
Tytuł obrazka
Tytuł obrazka
Tytuł obrazka
Tytuł obrazka
Tytuł obrazka

Autorzy:

IFA Kamil Domachowski

Zespół:

Kamil Domachowski
Maciej Busch
Jakub Brzuchański

Jesteśmy gotowi do współpracy

Proces tworzenia zaczynamy od rozmowy z inwestorem, poznania kontekstu przestrzeni, idei, pracy na makiecie, skończywszy na pracy przy komputerze, która jest ostatnim stadium projektowym.

Zapraszamy

IFA Group – Biuro Architektoniczne

Adres :

Sarnia 5 (dojazd od Sarnia 21) , 80-336 Gdańsk Zobacz lokalizację

Dane :

NIP 5922144514   |   REGON 222070017