Konkurs "Zodiak"

Tytuł obrazka
Lokalizacja
Warszawa
Rok
2015
Funkcja
plac publiczny
Status
koncepcja
Inwestor
urząd miasta Warszawa

Konkurs na zagospodarowanie otoczenia Warszawskiego Pawillonu Architektury Zodiak.

Plac jest nowym wyznacznikiem w przestrzeni, miejscem ogólnodostępnym, zintegrowanym bezpośrednio z pasażem Wiecha.
Miejscem wykonania małego spektaklu, wystawy, schłodzenia latem, zabawy zimą.

Projekt jest podwaliną do dowolnych dalszych aranżacji na placu.
Uznajemy miejsce za wielowątkowe i podlegające metamorfozom aranżacyjnym.
Ideologiczne wyprowadzenie Pawilonu Zodiak na plac, poprzez zastosowanie posadzki ceglanej, wzorcem z elewacji frontowej Pawilonu.

Tytuł obrazka
Tytuł obrazka
Tytuł obrazka

ZASADY TECHNICZNE
Działanie fontanny odbywa się przez obieg zamknięty,
Pod placem przewiduje się zbiornik na wodę, rewizję, pompę zasilającą sugeruje się lokalizować w budynku Zodiak bądź pod powierzchnia Placu.

SUGESTIE
Sugeruje się aby aranżacja wokół pawilonu Zodiak tj. projektowany Plac Ceglany była ściśle powiązana z Pasażem Wiecha. Pasaż Wiecha powinien być miejscem spotkań i przystanku dla ludzi, poprzez wyposażenie go w małą architekturę. Plac Ceglany umożliwia obcowanie ze sztuką, spotkania, lecz nie jest wyposażony bogato w architekturę ławek, mikroklimat wypoczynkowy, co sugeruje się wyznaczyć w Pasażu Wiecha.
Plac ceglany jest przedpolem wystawienniczym dla pawilonu, miejscem integracji organizowanych (wystawy, woda itp.), polem komunikacyjnym.

Tytuł obrazka
Tytuł obrazka
Tytuł obrazka

Autorzy:

IFA Kamil Domachowski

Zespół:

Kamil Domachowski
Maciej Busch
Stefan Bruździak


Jesteśmy gotowi do współpracy

Proces tworzenia zaczynamy od rozmowy z inwestorem, poznania kontekstu przestrzeni, idei, pracy na makiecie, skończywszy na pracy przy komputerze, która jest ostatnim stadium projektowym.

Zapraszamy

IFA Group – Biuro Architektoniczne

Adres :

Sarnia 5 , 80-336 Gdańsk Zobacz lokalizację

Dane :

NIP 5922144514   |   REGON 222070017