PROJEKT REFURNITURE-DRUGIE ZYCIE MEBLI W ZATOCE SZTUKI W RAMACH REZYDENCJI ARTYSTYCZNYCH W SOPOCIE 2015

REFURNITURE W ZATOCE SZTUKI!!
OPIS PRODUKTU REfurniture- Drugie Życie Mebli, 2015
Zrealizowany projekt to uużytecznianie na nowo produktów, które straciły wartość dla swoich poprzednich właścicieli. Nadanie im nowych funkcji, i zapewnienie dalszego bytu.