OGRÓD BOTANICZNY W MARSZEWIE KOŁO GDYNI 2016

KONKURS, kwalifikacja do drugiego etapu, 2016
Obiekt o powierzchni 400m2 projektowany jako budynek przejście, brama. Funkcjonalnie przeznaczony na część wystawienniczą, restauracyjną i administracyjną. wykonany w konstrukcji drewnianej, szkieletowej.