Hotel w Gdańsku 2014

>Partner in charge:
arch. Krzysztof Dowgiałło, arch Piotr Dowgiałło, arch. Maciej Busch, arch. Kamil Domachowski
Location: Gdańsk/Poland
Status: building permit/ in build